Zakladatelem časopisu Ve hvězdách je novinář, publicista a vydavatel Roman Zahrádka, který působí v českých médiích od roku 1991. V roce 2008 se rozhodl z mainstreamových médií odejít a založit vlastní časopis s alternativním pohledem na svět, který rozhodně není černobílý nebo trojrozměrný a nedá se spoutat žádným systémem, ani programem.

Podnět k vydávání časopisu vzešel od nezapomenutelného českého léčitele a biotronika Jindřicha Paseky ze Svratouchu, který s Romanem Zahrádkou spolupracoval několik let na vydávání seriálu Kruh naděje pro čtenáře Deníku a časopisů Regena a Vital. Roman Zahrádka se na základě této zkušenosti rozhodl od poloviny 90. let alternativní scéně věnovat více do hloubky a začal sbírat první zkušnosti, kontakty i spolupracovníky, kteří ho později ve vydávání časopisu rovněž podpořili. Konečný impuls přišel v roce 2007, kdy ukončil svoji činnost v té době mimořádně kvalitní a velmi populární časopis Astro a Roman Zahrádka byl osloven, aby se pokusil na něj navázat zcela novým časopisovým titulem, který od března roku 2008 nepřetržitě vychází v České a Slovenské republice pod názvem Ve hvězdách. Ještě v témže roce se zapojila do vydávání časopisu také manželka Romana Zahrádky, Jitka, která spravuje předplatitelský servis a inzerci.

Jitka a Roman Zahrádkovi. Foto: Radmila Tůmová

„Jestliže se ocitnete v kolotoči denního zpravodajství, není odsud úniku. A pokud musíte psát jen podle šablony nadiktované shora, pak ztrácíte svoji svobodu, nemůžete se dál rozvíjet a tvořit podle vlastních představ. Přijímáte tím v podstatě pravidla matrixu, který Vás uzavře v systému slibujícím ´jistoty´ výměnou za to, že mu prodáte duši. Takový svět není a nemůže být nikdy šťastný. Není vyjádřením svobodné vůle člověka. Cestu ven z tohoto začarovaného kruhu mi ukázal ´pan léčitel´ Jindřich Paseka. Otevřel přede mnou zcela nový, do té doby netušený svět, kde je láska určující hodnotou veškerého bytí. To byl také impuls k tomu ze systému vystoupit a vydat se po nové, dosud neprobádané životní cestě. A přesně pro takové ´poutníky´ je určen i časopis Ve hvězdách.“ Roman Zahrádka

Případné dotazy a náměty pište na: emailovou adresu info@astrolife.cz nebo přímo šéfredaktorovi časopisu Romanu Zahrádkovi na adresu roman.zahradka@seznam.cz

Back to Top