Internetový portál vehvezdach.cz vychází od roku 2016 a přináší obsah esoterického časopisu Ve hvězdách v elektronické podobě a pokaždé i něco navíc od jeho autorů. Vedle toho nabízí i řadu volně přístupných rubrik z nejrůznějších oblastí zdravého způsobu života a probíhající transformace.

Přihlásit se k odběru můžete v e-shopu nebo přímo zde:

Předplatné pro Českou a Slovenskou republiku
na 1 rok za 300 Kč

Provozovatelem internetového portálu vehvezdach.cz
je společnost Astrolife.cz, s.r.o.
se sídlem Chrudim III. č.ev. 322, 537 01 Chrudim
IČ 28226437
Evidence MK ČR E 18133
ISSN 1803-09

Back to Top